Padėka

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Uab Volonta nuolatinėms rėmėjams už paramą,kad skyrė dažų naujiems mūsų patalpoms įsikurti Šiauliuose